Vedrørende Koronavirus

Informasjon vedrørende koronavirus

Akershus Vask AS holder distribusjonen og vaskeriet åpen i denne krevende tiden med Sars-Cov-2, også kjent som koronaviruset. Vi forholder oss til myndighetenes smittetiltak og justerer våre tiltak og rutiner fortløpende. Vi ønsker å samarbeide med våre kunder og vise gjensidig fleksibilitet i denne ekstraordinære perioden vi nå er inne i.

Vi ber om at alle kunder som holder sine lokaler stengt og ikke kan benytte seg av bytting av matter og/eller mopper i en midlertidig periode, sende oss en henvendelse via kontaktskjema  med opplysninger om hvor lenge de planlegger å holde stengt. Dette er ønskelig for at vi kan oppdatere våre kjørelister og dermed fokusere på de kundene som holder åpent. Vi har avtale med samarbeidspartnere som kan bistå oss ved behov, slik at leveringer gjennomføres så godt det lar seg gjøre. Det kan likevel oppstå visse forsinkelser i tilfelle eventuelle karantenetider eller sykdom. Dersom distribusjonen skulle bli hardt rammet, vil vi først og fremst prioritere utlevering av mopper slik at våre kunder kan oppretteholde renholdet av sine lokaler.

Vaskeri:

Vaskeriet er i normal drift og vi vil  sørge for at det holder åpent i perioden fremover så godt vi kan. For å opprettholde vask av matter og mopper i størst mulig grad fremover, har vi inngått avtaler med andre aktører om bistand ved behov.

Tiltak:

Vi følger rådene og anbefalingene til Folkehelseinstituttet og justerer våre tiltak mot smittespredning kontinuerlig.

Våre tiltak mot viruset er (men ikke begrenset til):

  • Færre/ingen mellomledd
  • Gode rutiner ved levering og henting av matter/mopper
  • Ingen sosiale arrangementer 
  • Begrenset/ingen møtevirksomhet
  • Bruk av hjemmekontor så langt det lar seg gjøre
  • Større fokus på renhold, håndvask/personlig hygiene
  • Ingen reiser i jobbsammenheng
  • Ansatte frarådes også reiser i privat regi
  • Gjeldene karanteneregler følges